[Tổng hợp] Các Tool cho Digital Marketing, SEO và MMO

Tổng hợp các tool dành cho dân làm Digital Marketing, làm SEO và làm MMO. Thật ra bạn không cần phải biết sử dụng hết đâu. Sử dụng master một tool nào đó mới Pro.

1. KEYWORD RESEARCH

Tổng hợp các công cụ để nghiên cứu từ khóa. Nghiên cứu từ khóa là một trong những bước quan trọng trong SEO. Ngoài ra các tool này cũng dùng để chạy các chiến dịch quảng cáo hiệu quả hơn.

✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/
✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/
✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/
✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools
✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer
✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

2. LINK ANALYTICS

Thống kê backlink, audit backlink … Các tool này sẽ giúp bạn kiểm soát được backlink và chất lượng backlink. Nếu làm SEO thì các tool này cực kì quan trọng.

Ahrefs: https://ahrefs.com/
✓ Moz Open Site Explorer: https://moz.com/researchtools/ose/
✓ Majectic Seo: http://www.majesticseo.com/
✓ SEOprofiler: https://www.seoprofiler.com/
✓ LinkAssistant: https://www.link-assistant.com/linkassistant/
✓ Monitor Backlink: https://monitorbacklinks.com/

3. Webmaster tool

Công cụ miễn phí của các công cụ tìm kiếm. Các website đều nên dùng các công cụ này để xem chính công cụ tìm kiếm đang nói gì về website.

✓ Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
✓ Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
✓ Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

4. Website Speed

Tốc độ website luôn nằm trong yếu tố hàng đầu để đánh giá chất lượng website. Với website có tốc độ cao thì sẽ giúp khách hàng không rời bỏ và yêu thích website hơn.

✓ Google PageSpeed Insights: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
✓ Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
✓ Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
✓ Webpage Test http://www.webpagetest.org/

5. Website audit

Trong bất kể các quy trình SEO nào thì Audit website luôn một bước bắt buộc. Bạn luôn phải thay đổi để làm website ngày các tốt hơn. Vậy nên đây là những công cụ rất quan trọng mà bạn nên sử dụng.

✓ WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

✓ SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

✓ Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

✓ Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

✓ Website auditor: https://www.link-assistant.com/website-auditor/

6. RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

✓ Helu Ranking http://ranking.helu.vn/
✓ SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
✓ RankTracker https://www.ranktracker.com/
✓ Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
✓ SerpStat https://serpstat.com/

7. TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

✓ Google Analytics http://www.google.com/analytics/
✓ SimilarWeb https://www.similarweb.com/

8. USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

✓ Yandex Metrica
✓ Hotjar
✓ Heatmap.vn
✓ Heap Analytics https://heapanalytics.com/
✓ FullStory https://www.fullstory.com/
✓ Piwik https://piwik.org/

9. CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

✓ Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
✓ CopyScape http://www.copyscape.com/
✓ BuzzSumo http://buzzsumo.com/
✓ Grammarly https://www.grammarly.com/

10. SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

✓ Buffer https://buffer.com/
✓ Hootsuite https://hootsuite.com/
✓ Dlvr.it https://dlvrit.com/
✓ Social Bakers https://www.socialbakers.com/

11. SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

✓ Google Alerts https://www.google.com/alerts
✓ SMCC https://smcc.vn/
✓ SocialOne http://en.socialone.us/
✓ BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/
✓ SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring
✓ Sociograph.io https://sociograph.io/

12. EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

✓ MailChimp https://mailchimp.com/
✓ MailGun https://www.mailgun.com/
✓ Mail-Tester https://www.mail-tester.com/
✓ Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/
✓ SendPulse https://sendpulse.com/
✓ Mautic Email Marketing Automation

13. LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

✓ LadiPage https://ladipage.vn/
✓ Ezimar http://ezimar.com/
✓ InstaPage https://instapage.com/
✓ LeadPages https://www.leadpages.net/
✓ Unbounce https://unbounce.com/

14. MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

✓ Design Bold https://www.designbold.com
✓ Canva https://www.canva.com/
✓ Pencil http://pencil.evolus.vn/
✓ Fotor http://www.fotor.com/
✓ Uplevo http://www.uplevo.com/get-started
✓ BannerSnack http://bannersnack.com/
✓ Compressor https://compressor.io/
✓ Animaker https://www.animaker.com/
✓ Pixabay https://pixabay.com/
✓ VectorStock https://www.vectorstock.com/
✓ Icon Finder https://www.iconfinder.com/
✓ 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

15. CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

✓ Smax.bot
✓ Harafunnel
✓ Botbanhang
✓ Zopim https://www.zopim.com/
✓ Zendesk https://www.zendesk.com/
✓ Subiz https://subiz.com/vi/
✓ VChat http://vchat.vn/

16. DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

✓ Moz Blog http://moz.com/blog
✓ Marketing Land http://marketingland.com/
✓ Marketo http://blog.marketo.com/
✓ Search Engine Land http://searchengineland.com/
✓ Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
✓ Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/
✓ Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/
✓ Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/
✓ HubSpot http://www.hubspot.com/
✓ Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

1 thought on “[Tổng hợp] Các Tool cho Digital Marketing, SEO và MMO”

Leave a Comment

Tran Nhat Phuong

This Vietnamese Life

Tran Nhat Phuong

Hi, I’m Phuong, Now I’m a web designer. Welcome to my private blog where I share and save my experiences on.

Follow me:

Keep in touch

  • Phone: 0975447248
  • Email: nhatphuong1808@gmail.com