CPL là gì?

Khái niềm CPL

[note cl=”info”]CPL (viết tắt là Cost Per Lead) là một dạng xác định mức giá cho quảng cáo trực tuyến hoặc cũng là một chỉ số đánh giá biểu hiện và mức độ hiệu quả về chiến dịch, nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi một hành động đặc biệt mà khách hàng muốn thực hiện nhằm một mục đích có lợi cho nhà quảng cáo. (hành động đặc biệt ở đây là điền vào mẫu thông tin để cung cấp cho thương hiệu sđt, email, họ tên, địa chỉ,…[/note]

CPL la gi

Tùy thuộc vào chiến dịch quảng cáo mà bạn đang sử dụng mà CPL có cơ chế hoạt động khác nhau. Nhờ đó, CPL cung cấp dữ liệu cụ thể, thứ cấp hơn. Để có thể xác định được CPL, bạn nên so sánh chi phí trung bình hàng tháng của chiến dịch quảng cáo bạn sử dụng với tổng số Leads sinh ra từ kênh quảng cáo đó trong cùng một thời gian.

Trên đây là những kiến thức cần biết về các chỉ số CPA-CPS-CPM-CPI-CPC-CPO-CPL-CPD. Chúng tôi hy vọng bạn đã có những thông tin hữu ích, những kiến thức để hiểu hơn về Affiliate Marketing.

Tran Nhat Phuong

This Vietnamese Life

Tran Nhat Phuong

Hi, I’m Phuong, Now I’m a web designer. Welcome to my private blog where I share and save my experiences on.

Follow me:

Keep in touch

  • Phone: 0975447248
  • Email: nhatphuong1808@gmail.com