Các hình thức CPA-CPS-CPM-CPI-CPC-CPO-CPL-CPD trong Affiliate

Đối với những người đang làm Affiliate Marketing chắc đã từng nghe qua những cụm từ như CPA, CPS, CPI, CPM, CPO, CPL, CPD. Tuy nhiên nhiều người không hiểu rõ khái niệm, chức năng, ưu nhược điểm của các chỉ số này. Trong bài viết, NhatPhuong.net sẽ cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về các chỉ số này.

Hiện thì khi làm Affiliate bạn sẽ rất thường xuyên thấy những mô hình định giá quảng cáo trực tuyến này. Thường gặp nhất là những hình thức quảng cáo sau đây:

Còn nhiều hình thức nữa nhưng không hay thường gặp nên mình sẽ không liệt kê ở đây. Nếu bạn là người mới thì chắc bạn cũng sẽ chỉ cần chứng này thôi.

Tran Nhat Phuong

This Vietnamese Life

Tran Nhat Phuong

Hi, I’m Phuong, Now I’m a web designer. Welcome to my private blog where I share and save my experiences on.

Follow me:

Keep in touch

  • Phone: 0975447248
  • Email: nhatphuong1808@gmail.com